Skapa bättre lektioner snabbare
Hatt - Katt, sko - ko, pil - bil, boll - troll, potta - råtta, cyckel - nyckel, ben - sten, fluga - stuga,

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva