Skapa bättre lektioner snabbare
Älv - ett vattendrag som är störrre än en å, Blandskog - här växer både barrträd och lövträd, Urskog - skog som får sköta sig själv, Fjäll - så höga berg att inga träd kan växa på toppen, Samer - en egen folkgrupp med ett eget språk, Glaciär - is på toppen av ett fjäll, som inte smälter på sommaren, Gruva - en plats i berget där man bryter malm, Importera - att köpa något från andra länder, Exportera - att sälja något till andra länder, Naturtillgång - något i naturen som människor kan ha nytta av, Avverka - ett annat ord för att fälla träd, Vattenkraftverk - omvandlar det forsande vattnets kraft till elektricitet, Kulturskog - skog som sköts och odlas av människan,

Geografi begrepp

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva