Skapa bättre lektioner snabbare
1) Vilket materiel leder värme bäst? a) Metall b) Plast c) Trä 2) Vad är värme? a) Ett verb b) En form av energi c) En form av kemisk reaktion 3) Hur leds värme? a) Genom strömning b) Genom smältning c) Genom kokning 4) Vid vilken temperatur kokar vatten på jorden? a) 95 grader b) 100 grader c) 105 grader 5) Varför kokar vatten på ett högt berg redan vid 80 grader? a) Det är högre tryck på berget. b) Det är lägre tryck på berget. c) Trycket är samma på berget som på jorden. 6) Vad kallas maskinen som går igång när kylskåpet blivit för varmt? a) kompressor b) kylmedium c) AC 7) Vad kallas det när vatten i gasform övergår till flytande form? a) Avdunstning b) Kondensation c) Smältning 8) Vilken är den kemiska beteckningen för vatten? a) H2O b) HO2 c) CO2 9) Var är det varmast? a) På ytan b) I mitten av vattnet c) På botten 10) Vad är första steget vid rening av vatten? a) Kemisk rening b) Biologisk rening c) Mekansisk rening

Värme o vatten

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva