Skapa bättre lektioner snabbare
1) SVENSKA - I Huset har vi tränat på att skriva målande och gestaltande. För att göra det på ett bra sätt är det bra att använda sig av adjektiv och våra sinnen. Vad är ett adjektiv? a) Något man gör b) Något som beskriver c) En sak 2) MATTE - Vad kallas den regeln att multiplikation och division går före addition och subtraktion? a) Prioriteringsregeln b) Multipliaktionsregeln c) MD-regeln 3) HISTORIA - På Kvarnholmen finns ett hus från 1667 som har en högsmal trappgavel. Vad finns i det huset? a) Restaurang Källaren Kronan b) Rosenlundska källaren c) Gerdas te och kaffehandel 4) KEMI - Vad heter det första steget i Reningsverket? a) Biologisk rening b) Kemisk rening c) Mekanisk rening 5) GEOGRAFI - a) 6 b) 7 6) FYSIK - För att komma ihåg regnbågens färger har vi ett minnesknep. Vad kallar vi det? a) ROGGBIV b) VIBGGOR c) RIGGBOV 7) ENGELSKA - n a) 6 b) 7 8) BIOLOGI - Vilket år föddes Charles Darwin? a) 1809 b) 1707 c) 1789 9) TEKNIK - Vilken geometrisk form är bra att bygga med för att få ett stabilt torn? a) kvadrater b) trianglar c) hexagoner 10) MUSIK - Hur många strängar har en ukulele? a) Fyra b) Fem c) Sex

Är du smartare än Rinkabyholms femteklassare?

av Fredrica

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva