Skapa bättre lektioner snabbare
Kyrka - Herrens hus, Kors - Evigt liv, Krucifix - Kors med Jesus, Präst - Leder gudstjänsten, Gudstjänst - Hålls varje söndag, Fadern - Skapade världen, människorna och djuren, Jesus - Berättade för folket hur de skulle leva, Helige Anden - Guds kraft, Nattvard - Jesus sista måltid, Bibel - Betyder bok, Gamlatestamentet - Äldsta delen, Nya testamentet - Handlar mest om Jesus, Dop - Ceremoni där du får beskydd av Gud, Kremera - Bränner en kropp och tar tillvara på askan, Begravning - När någon dör, Maria - Jesus mamma, Josef - Jesus pappa, Betlehem - Jesus föddes i staden, Nasaret - Jesus växte upp i staden, Gabriel - Vad hette ängeln som berättade för Maria att hon skulle föda ett speciellt barn., Kvinnor - I Bibeln finns det få berättelser om?, Julevangeliet - Berättelsen om hur det gick till när Jesus föddes?, Jul - Vilken högtid firar men Jesus födelse?, Långfredagen - Vad heter dagen som Jesus korsfästes?, Påskdagen - Vilken dag återuppstod han?, Katoliker - Största kristna gruppen., Sakrament - En handling och ceremoni som präster utför., Munkar - Män i katolska kyrkan., Nunnor - Kvinnor i katolska kyrkan., Lärjungar - Vad hette männen som fick följa med Jesus när han talade till människorna?,

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva