freezing - mroźnie, warm - ciepło, wet - mokro, windy - wietrznie, hot - gorąco, sunny - słonecznie, cloudy - pochmurno, cold - zimno, foggy - mgliście, snowy - śnieżnie, stormy - burzowo, rainy - deszczowo,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?