Skapa bättre lektioner snabbare
1) hundradel a) centi b) triangel c) parallell d) milli 2) tusendel a) kvadrat b) Parallellogram c) milli d) triangel 3) tiondel a) cirkel b) parallell c) milli d) deci 4) 2 linjer mittemot varandra a) parallell b) sträcka c) cirkel d) milli 5) Rektangel med 4 lika långa sidor a) omkrets b) centi c) kvadrat d) deci 6) 3 sidor och 3 hörn a) triangel b) milli c) cirkel d) sträcka 7) en linje som har en början och ett slut a) sträcka b) Romb c) Rektangel d) omkrets 8) längden runtomkring en figur a) Parallellogram b) Rektangel c) omkrets d) triangel 9) en rund geometrisk figur a) milli b) cirkel c) Romb d) Rektangel 10) yta a) area b) parallell c) centi d) milli 11) Alla vinklar är 90 o a) Rektangel b) sträcka c) triangel d) omkrets 12) Parallellogram med alla sidor lika långa a) Romb b) centi c) area d) milli 13) Motstående sidor lika långa, motstående vinklar lika spetsiga a) Parallellogram b) area c) Romb d) deci

begrepp geometri

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva