Skapa bättre lektioner snabbare
ekosystem - Alla djur och växter och den bit natur som de lever i., nedbrytare - maskar, larver, svampar och andra som äter döda djur och växter., art - en viss sorts djur eller växt, näringskedja - visar hur energin från solen går vidare från växter till djur och människor., näringsväv - visar hur flera näringskedjor hänger ihop., kretslopp - är en rörelse i cirkel som pågår hela tiden. , nationalpark - är ett stort område i naturen där djur och växter ska lämnas ifred. , biologisk mångfald - beskriver variation och mängden av liv i ett område., bakterier - är mycket små och kan vara nyttiga eller farliga., växter - kan göra sin egen näring vid fotosyntesen.,

Para ihop begrepp i naturen

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva