Ekonomi - Att hushålla, Hushåll - De som bor tillsammans och har gemensam ekonomi, Inkomst - Lön, veckopeng m.m, Utgift - Betalning för kostnader som t.ex. bostad, Budget - En plan över ekonomin, Kontanter - sedlar och mynt, Nettolön - Den inkomst man har efter skatt, Bidrag - Kan man få för barn, sjukdom, bostad m.m vid behov, Bruttolön - Den inkomst man har före skatten är dragen, Disponibel inkomst - Den inkomst man har efter att skatten är dragen och man fått bidrag., Skatt - Betalning för gemensam samhällsservice, Självhushållning - Man framställer själv det man behöver,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?