Jens som rånade affären greps av ____. Efter att han blivit gripen fick han sitta ____ , vilket innebar att han  fick sitta inlåst medan utredningen fortsatte.  När utredningen var färdig blev Jens ____.  Senare genomfördes en ____ där man gick igenom polisens utredning av brottet. Den som skulle bevisa att Jens var skyldig kallas ____ .  Jens fick hjälp av en ____ för att försvara sig och berätta sin version av det som hänt. Personalen i butiken kallades som ____ , vilket betyder att hon fick komma och berätta vad hon sett och upplevt.  Till slut bestämdes vilket straff Jens skulle få, detta kallas att han blev ____ . Det är ____ som berättar vad straffet blir.

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?