лекар - Кој се грижи за здравјето на луѓето?, заболекар - Кој може да ги поправа твоите заби?, учител, наставник - Кој работи во училиште?, библиотекар - Работи во библиотека, Кој превезува патници?, адвокат, механичар, возач на камион, градинар, чистач,

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?