Skapa bättre lektioner snabbare
adeo - I approach, arcesso - I summon, ars, artis (f) - art, crudelis - cruel, denique - finally, despero - I despair, doctus, a, um - learned, domus, domus (f) - home, infero, inferre, intuli - I bring in/on, libero - I set free, luna, lunae (f) - moon, mors, mortis (f) - death, oculus, oculi (m) - eye, persuadeo - I persuade, pessimus, a, um - worst, relinquo - I leave, sicut - like, tam - so, tempto - I try, vulnus, vulneris (n) - wound, viginti - twenty, triginta - thirty, quadraginta - forty, quinquaginta - fifty,

SAS Stage 20 Latin Vocabulary

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva