Skapa bättre lektioner snabbare
geografi - - grekiska för "att beskriva jorden", naturgeografi - - beskriver hur jorden ser ut, varför den set ut som den gör och hur den förändras, kulturgeografi - - beskriver hur människan har förändrat landskapet och vilken nytta hon har av naturtillgångarna., karta - - en avbildning av landskapet i förminskad form., klimat - - hur vädret är under en längre tid., lövskog - - där det växer t. ex. björk, ask eller lönn., barrskog - - där det växer gran, tall och lärkträd., hed - - slätt i fjällen täckt med gräs, mossor och lavar., myr - - mossrik mark som alltid är blöt., tätort - - ett område med många hus och människor., glesbygd - - ett område där det inte bor så många människor., naturtillgång - - något i naturen som människan har nytta av., industri - - där man tillverkar olika slags produkter.,

geografi åk 5

av Stefan

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva