1) A-dur a) b) c) 2) B-dur a) b) c) 3) C-dur a) b) c) 4) D-dur a) b) c) 5) E-dur a) b) c) 6) F-dur a) b) c) 7) G-dur a) b) c)

Ackord - Grundtoner i Dur

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?