1) A-dur a) b) c) 2) E-moll a) b) c) 3) Bb-dur a) b) c) 4) F-moll a) b) c) 5) C-dur a) b) c) 6) F#-dur a) b) c) 7) Ab-moll a) b) c) 8) G-dur a) b) c) 9) C#-moll a) b) c) 10) D-moll a) b) c) 11) E-dur a) b) c) 12) Ab-dur a) b) c) 13) B-moll a) b) c) 14) G-moll a) b) c) 15) Eb-dur a) b) c)

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?