linje - har ingen början och inget slut, sträcka - man ser vart den börjar och slutar, stråle - har en början men inget slut, kvadrat - alla sidor är lika långa, rektangel - två långa och två korta sidor , addera - lägga ihop tal, subtrahera - ta reda på skillnaden, omkrets - hur långt det är runt om , dividera - dela upp tal, algoritm - uppställning av tal, m, dm, cm, mm - linjal, tumstock, kg, g, mg - våg, l, dl, cl, ml - volym, täljare, nämnare, kvot - division, term, term, summa - addition, term, term, differens - subtraktion, faktor, faktor, produkt - multiplikation, cirkel - rund, triangel - tre sidor och tre hörn, cylinder, kub, klot, rätblock,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?