Skapa bättre lektioner snabbare
1) NASTAVI NIZ a) b) 2) NASTAVI NIZ a) b) 3) NASTAVI NIZ a) b) 4) NASTAVI NIZ a) b) c) 5) NASTAVI NIZ a) b) c) 6) NASTAVI NIZ a) b) 7) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 8) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 9) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 10) IZRAČUNAJ a) 6 b) 7 c) 5 11) IZRAČUNAJ a) 5 b) 6 c) 7 12) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 13) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 14) IZRAČUNAJ a) 3 b) 2 c) 1 15) IZRAČUNAJ a) 4 b) 3 c) 2 16) IZRAČUNAJ a) 4 b) 3 c) 2 17) KOLIKO KRUGOVA NEDOSTAJE? a) b) c) 18) KOLIKO KRUGOVA NEDOSTAJE? a) b) c) 19) KOJI JE BROJ DRUGI PRIBROJNIK? a) 3 b) 4 c) 5 20) KOJI JE BROJ UMANJITELJ? a) 6 b) 5 c) 4

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva