Skapa bättre lektioner snabbare
1) Vilken religion har den här symbolen? a) Judendom b) Islam c) Kristendom 2) Vad kallas de kristnas heliga bok? a) Boken b) Bibeln c) Koranen 3) Hur många världsreligioner brukar man säga att det finns? a) 3 b) 4 c) 5 4) Vad heter muslimernas heliga byggnad? a) Moské b) Kyrka c) Synagoga 5) Vad hette de första människorna som man kan läsa om i gamla testamentet a) Kain och Abel b) Adam och Eva c) Josef och Maria 6) Vad kallar muslimerna sin gud? a) Gud b) Allah c) Jesus 7) Vad heter judarnas vilodag? a) Sabbat b) Söndag c) Heliga dagen 8) Vad heter judarnas heliga bok? a) Koranen b) Bibeln c) Tora 9) Vilken religion har den här symbolen? a) Islam b) Kristendom c) Judendom 10) Vilken religion förknippas med både jul och påsk? a) Islam b) Kristendom c) Judendom

Frågesport världsreligioner åk3

av Johan1

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives