Addition - Räknesätt där du lägger ihop eller lägger till genom att addera två eller flera termer. , Subtraktion - Räknesätt där du räknar ut skillnaden mellan två eller flera termer genom minus. , Multiplikation - Räknesätt där du gångrar två eller flera faktorer., Division - Räknesätt där du delar täljare med nämnare., Term - Tal eller andra uttryck som ska adderas (läggas ihop) eller subtraheras (dras ifrån)., Summa - Resultatet av beräkningen i addition., Differens - Resultatet av beräkningen i subtraktion., Faktor - Tal eller annat uttryck som ingår i en multiplikation., Produkt - Resultatet av beräkningen i multiplikation., Täljare - Talet som står över bråkstrecket i en division., Nämnare - Talet som står under bråkstrecket i en division., Kvot - Resultatet av en division., Heltal - Tal som skrivs med siffror utan decimaler. , Decimaltal - Tal som innehåller ett decimaltecken, följt av en eller flera decimaler., Bråktal - Ett tal är skrivet i bråkform kan det ses som en division som (ännu) inte är uträknat.,

Övning: Matematiska begrepp

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?