1) Vad motiverar dig att jobba hårt? 2) Vad får dig skratta mest? Förklara. 3) Är du morgon- eller kvällsmänniska? 4) Tycker du om överraskningar? Varför / varför inte? 5) Om du fick anställa någon för att hjälpa dig hemma, skulle personen få diska, tvätta, laga mat eller städa? Motivera. 6) Hur skulle dina vänner beskriva dig? 7) Vad kan du inte leva utan? Motivera. 8) Älskar eller hatar du berg- och dalbanor? Motivera.

Lär känna varandra

Tema

Alternativ

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?