1) Ett land där en kung eller drottning är statschef. a) republik b) monarki c) statsminister d) president e) diktator f) maktgalen 2) Ett land där man väljer sin statschef som kallas för president. a) monarki b) kungadöme c) ö d) kontinent e) republik f) demokrati 3) Ett ord för på vilket sätt ett land/ en stat styrs. a) statsskick b) riksdag c) regering d) diktator e) kung f) ledskick 4) Vad betyder ordet demokrati? a) folket b) diskutera c) förhandla d) mötas e) jag bestämmer f) folkstyre 5) De beslutar om Sveriges lagar. a) regeringen b) riksdagen c) kungen d) drottningen e) kommunerna f) rektorerna 6) Vad betyder majoritet? a) ett mindre antal b) bäst c) förstora d) smått e) de flesta f) jag vann 7) Vad betyder minoritet? a) förstora b) bäst c) små d) förlust e) de flesta f) ett mindre antal 8) En större grupp människor som vill förändra något i samhället kallas för vad? a) ett politiskt parti b) regering c) kommun d) landsting e) bestämmare f) kung 9) Så många ledamöter sitter i Sveriges riksdag. a) 249 b) 351 c) 349 d) 7 e) 31 f) 449 10) Ett land där en person bestämmer kallas för vad? a) kyrkland b) riksdag c) ting d) diktatur e) stat f) demokrati 11) En person som valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor kallas för vad? a) kung b) ledamot c) bestämmare d) drottning e) minister f) festfixare 12) De ska se till att det som bestäms i riksdagen genomförs. a) hovet b) medborgare c) polisen d) regering e) brandmän f) riksdag 13) Chefen för regeringen kallas för vad? a) kung b) minister c) statsminister d) ägare e) politiker f) partivän 14) När man tar, genom röstning, beslut direkt i en fråga. a) tydlig demokrati b) direkt demokrati c) representativ demokrati d) tyst demokrati e) mest demokrati f) sen demokrati 15) Man röstar fram någon som tar beslut åt en i olika frågor. a) sen demokrati b) direkt demokrati c) tydlig demokrati d) representativ demokrati e) mest demokrati f) röstdemokrati 16) Vad heter det när vi röstar fram våra representanter till riksdag/regering? a) ting b) val c) råd d) röstning e) led f) vinnare 17) Så många år är det mellan valen i Sverige. a) 3 b) 2 c) 5 d) vartannat e) 4 f) 48 18) Vad heter kommuners egen lilla riksdag? a) kommunhus b) kommunval c) kommunstyrelse d) kommunfullmäktige e) miniriksdag f) pamp 19) Är antalet kommuner i Sverige. a) 290 b) 143 c) 190 d) 205 e) 60 f) 3 20) Ett ord för åsikter/värderingar som en person eller en grupp har i olika frågor. Man skapar... a) opinion b) beslut c) tycke d) fler frågor e) förvirring f) käbbel

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?