1) Vilka av följande muskler är viljestyrd a) Hjärtat b) Lårmuskeln c) Vadmuskeln 2) Vilken av följande muskler är inte viljestyrd? a) Hjärtat b) Vadmusklen c) Lårmuskeln 3) Hur ser en bra tallriksmodell ut för mig? a) Tallriksmodell 1 b) Tallriksmodell 2 4) I vilken ordning går matens väg genom kroppen? a) 1. Munnen 2. Matstrupen 3. Magsäcken 4. Tunntarmen 5. Tjocktarmen 6. Ändtarmen b) 1. Munnen 2. Tunntarmen 3. Magsäcken 4. Tjocktarmen 5. Matstrupen 6. Ändtarmen c) 1. Munnen 2. Matstrupen 3. Magsäcken 4. Ändtarmen 5. Tjocktarmen 6. Tunntarmen 5) Vad händer när vi andas? a) Lungorna fylls med luft. b) Magen börjar kurra 6) Hur många timmar behöver en 8 åring sova? a) 12 timmar b) 10 timmar c) 8 timmar 7) Vilken uppgift har hjärnan? a) Den har ingen speciell uppgift. b) Den kontrollerar hela kroppen. c) Den gör så att kroppen växer. d) Skyddar viktiga organ. 8) Vilka uppgifter har skelettet ? a) Ser till att hålla kroppen uppe. b) Kontrollerar hela kroppen c) Pumpar runt blodet i kroppen. d) Skyddar viktiga organ. 9) Vad heter våra fem sinnen? a) Vaden, låret, armen, axeln och huvudet b) Hjärtat, blodet, lungorna, skelettet och hjärnan c) Synen, hörseln, känseln, smaken och lukten 10) Vad är hjärtats uppgift? a) Pumpa runt maten i kroppen. b) Se till så att vi kan röra på oss. c) Pumpa runt blod som är fyllt med syre till hela kroppen. 11) Vad heter den här kroppsdelen? a) Vrist b) Hjärtat c) Armhåla d) Vad 12) Vad heter den här kroppsdelen? a) Vad b) Huvud c) Axel

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?