ענן - עב, גשם - מטר, עץ - אילן, שמש - חמה, ירח - סהר, שמים - רקיע, גבוה - רם, קור - צינה,

מילים נרדפות סתיו

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?