Correct: , , , , , Incorrect: , , , , , , ,

זיהוי האות ו

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?