Skapa bättre lektioner snabbare
1) Vad betyder ekologi? a) läran om samspel i naturen b) läran om samspel i sjön c) läran om samspel i myrstacken 2) Vad är en organism? a) svamp b) träd c) levande ting 3) Vad är en art? a) organism som kan fotplanta sig med varandra b) organismer som gillar varandra c) organism som äter döda djur 4) Vad är ett ekosystem? a) allt levande och icke levande som lever tillsammans i ett avgränsat område b) allt levande i en sjö c) allt levande i skogen 5) Vad är en producent? a) djur b) växt c) svamp 6) Vad är en näringsväv? a) ett spindelnät b) flera näringskedjor som överlappar varandra c) en svamp

Frågesport om ekosystem

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva

c