1) Självhushållning a) När man skaffar eller tillverkar det man behöver själv. b) Man köper det som man behöver. c) När man bor ensam d) När man är snål. 2) Församling a) En samling med människor b) Alla som bor runt om och går i samma kyrka. c) Alla som tror på samma religion d) En kyrka 3) Gudstjänst a) När man offrar något till sin gud. b) En bön c) När människor samlas för att be till sin gud eller sina gudar. d) När man döper sig 4) Helgon a) Ett mirakel b) En helig person c) En helgdag d) Det en kvinna blir när hon gifter sig. 5) Biskop a) En hög präst som bestämmer över andra präster b) En adelsman c) En tjänare d) Ett helgon 6) Kättare a) Person som tillverkar kedjor b) Person som svär mycket c) Person som inte betalar skatt till kyrkan d) Person som inte lyder kyrkans regler 7) Skatt a) När man betalar en del av det man har tjänat till kyrkan eller kungen. b) När man får betalt för sitt arbete c) Något som man gräver ner. 8) Nunna a) En kvinnan som bor i kloster och har lovat att leva och arbeta för gud. b) En kvinna som besitter mystiska krafter c) En kvinna som är gift med en munk d) En person som är spetälsk 9) Fogde a) Ett annat ord för bödeln b) En person som är väldigt rik c) En person som samlar in skatt till kungen d) En adlig riddare 10) Borgare a) En hantverkare b) En köpman c) En person som äger en massa båtar d) En hantverkare eller en köpman som bor i en stad 11) Hygien a) När man är riktigt noga med städning b) Rengöring av kroppen och platser där vi lever c) En svår sjukdom 12) Mirakel a) En berättelse b) En psalm som man spelar på gudstjänsten i kyrkan c) Ett underverk, när ett allvarligt problem löses på ett övernaturligt sätt 13) Tingsfrid a) När en person slipper ett grovt brott med böter b) Ingen får slåss på tinget c) När en person blir dömd på tinget d) När alla adelsmän i byn samlas för att diskutera allvarliga saker 14) Adelsman a) En rik storbonde som äger många gårdar och bor i borgar b) En man som tjänar gud c) En rik storbonde som står över kungen

Begrepp om medeltid

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?