Skapa bättre lektioner snabbare
linje - har ingen början och inget slut, sträcka - man ser vart den börjar och slutar, stråle - har en början men inget slut, kvadrat - alla sidor är lika långa, rektangel - två långa och två korta sidor , addera - lägga ihop tal, subtrahera - ta reda på skillnaden, omkrets - hur långt det är runt om , area - hur stor uta, dividera - dela upp tal, algoritm - uppställning av tal, kombinatorik - göra kombinationer av t ex kläder, m, dm, cm, mm - linjal, tumstock, kg, g, mg - våg, l, dl, cl, ml - volym, multiplicera - lägga ihop samma tal flera gånger, täljare, nämnare, kvot - division, term, term, summa - addition, term, term, differens - subtraktion, faktor, faktor, produkt - multiplikation, cirkel - rund, triangel - tre sidor och tre hörn, cylinder, kub, klot, rätblock,

Matematikbegrepp

av Petra4

Rankningslista

Liknande aktiviteter från gemenskapen

Besök vår stationära webbplats vill ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa din egen verksamhet.

Switch-mall

Interactives