Skapa bättre lektioner snabbare
Producer: Grass - uses the sunlight to make its own energy, Tree - uses the sunlight to make its own energy, Flower - uses the sunlight to make its own energy, Consumer: Dog - eats food to get energy, Cat- eats food to get energy, Horse - eats food to get energy, Decomposer: Mushroom - breaks down dead organisms to get energy, Earthworm - breaks down dead organisms to get energy, Bacteria - breaks down dead organisms to get energy,

Types of Organisms Review

Rankningslista

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva