1) 9 gånger 7 a) 67 b) 97 c) 63 d) 58 e) 81 2) 6 gånger 5 a) 30 b) 35 c) 2120 3) 4 gånger 5 a) 20 b) 25 c) 65 4) 9 gånger 3 a) 27 b) 33 c) 30 5) komm igen denna måste ni kunna!! 1 gånger 1 a) 1 b) 2 c) 3 d) 999999999 e) men asså kom igen sluta gissa

men asså...

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?