1) Vilken figur visar 1/2? a) b) c) d) e) f) 2) 1/5 a) b) c) d) e) f) 3) 100% a) b) c) d) e) f)

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?