Ett större vattendrag som rinner genom ett land och ut i havet., Ett annat ord för område., Barrskogsområde i norra Europa., Mark som är lätt att odla på., En bit land som sträcker sig ut i vattnet., Låg skog i södra Europa., Våra fyra sädesslag, havre, vete, råg och korn., När människor flyttar., Man vattnar i mycket torra områden., En stor, trädlös slätt.,

Ord och begrepp, geografi HT19

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?