always - 100, usually - 80, often - 60, sometimes - 40, hardly ever - 20, never - 0,

Brainy 5. Unit 4. Lesson 2. Adverbs of frequency

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?