1) Mutluluk ,üzüntü ,heyecan bildiren cümlenin sonuna gelirim. a) ünlem b) nokta c) soru iareti 2) Bitmiş cümlenin sonuna gelirim. a) virgül b) iki nokta c) nokta 3) Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılırım. a) noktalı virgül b) uzun çizgi c) nokta 4) Soru cümlelerinin sonuna gelirim. a) uzun çizgi b) ünlem c) soru işareti 5) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konurum. a) virgül b) nokta c) uzun çizgi 6) Anlamı tam olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelirim. a) nokta b) üç nokta c) ünlem 7) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna gelirim. a) nokta b) ünlem c) kısa çizgi 8) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılırım. a) ayraç  /  parantez b) kısa çizgi c) nokta 9) Böylece günler, haftalar( ) yıllar geçti. Cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? a) Virgül b) Soru işareti c) Nokta 10)  Hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noklama işareti getirlmelidir ? a) İmdattttt b) Haberin var mı c) Eyvah

Noktalama İşaretleri /2. Sınıf

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?