Inräkning - För att starta samtidigt räknar man t.ex. till 4 i låtens tempo, Refräng - Del av låt som återkommer flera gånger med samma text och melodi, Timing - Att spela eller sjunga på exakt rätt ställe, Rytm - En bestämd kombination av olika notvärden, Taktart - Indelning av pulsen, t.ex. fyrtakt eller tretakt, Puls - Musikens "hjärtslag", alla lika långa, Volym (dynamik) - Hur starkt eller svagt ljudet är, Ackompanjera - Spela till någon annan, Stick - Del av låt som låter annorlunda, som "sticker ut", Repris - En upprepning,

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?