åklagare - som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol, åtala - Att inför domstol anklaga någon för ett brott., bevis - Information eller material som läggs fram i en domstol för att visa att något är sant., förhör - När man frågar ut någon noggrant för att ta reda på vad som hänt., vittne - En person som framträder i domstol och berättar vad hen har sett eller vet., brott - En handling som bryter mot lagen., polisanmälan - När ett brott anmäls till polisen., förundersökning - När polisen börjar undersöka ett brott och samlar in uppgifter om var som har hänt., anhålla - När en åklagare beslutar att en person som är misstänkt för ett brott ska fängslas., häkta - Att hålla en person inlåst om hen är misstänkt för ett brott. I Sverige är det domstolen som utfärdar häktning., sannolika skäl - Omständigheter som innebär en ganska stark misstanke om att en person verkligen har begått ett brott., husransakan - När polisen går till en misstänkt brottslings hem eller arbetsplats för att leta efter bevis., ringa stöld - Värdet på det stulna understiger 1000 kr., förtal - Anklaga någon oskyldig för att ha begått brott, rån - Med våld eller hot om våld ta något från en annan människa, häleri - Gömma, köpa eller ta emot något man vet är stulet, hemfridsbrott - Ta sig in i någons bostad eller tomt utan lov, egenmäktigt förfarande - Använda någon annans saker utan lov, straffmyndig - Ta ansvar för sina handlingar och kan straffas, 15 år, domare - Leder domstolen, utbildad jurist, nämndemän - Utsedda av kommunfullmäktige, vanliga människor, hjälper domaren att döma, oftast 3 personer, notarie - Utbildad jurist som för protokoll över allt som händer och sägs under rättegången, åtalade - Den som är misstänkt för att ha begått brottet, försvarare - En advokat som ska hjälpa de tilltalade under rättegången och se till att de blir behandlade på rätt sätt, överklagan - Om man är missnöjd med en dom kan man låta en högra domstol ta upp målet, målsägande - Den som påstås ha utsatts för brottet, målsägandebiträde - En advokat/jurist som ger stöd och hjälp till målsägande under rättegången, åhörare - Människor som kommer och lyssnar på offentliga rättegångar,

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?