1) 28+35=? a) 64 b) 63 c) 62 2) 62+28=? a) 70 b) 80 c) 90 3) 35+25=? a) 40 b) 50 c) 60 4) 49+21=? a) 80 b) 70 c) 60 5) 15+15=? a) 30 b) 20 c) 10 6) 19+33=? a) 50 b) 52 c) 55 7) 65+17=? a) 80 b) 81 c) 82 8) 32+19=? a) 40 b) 41 c) 43

Kim Ödül İster?

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?