1) Varför är Jerusalem en viktig stad för muslimerna? a) För att Jesus korsfästes och uppstod där. b) För att profeten Mohammad vandrade dit och för att Gud säger i koranen att det är en viktig stad därför anser muslimerna att den är viktig. c) För att delar av deras förstörda tempel är där.  d) Det är ingen viktig stad för muslimerna. 2) Varför är Jerusalem en viktig stad för kristna? a) Det är ingen viktig stad för kristna det är bara en viktig stad för judar och muslimer.  b) Den är viktig eftersom Jesus korsfästes och uppstod där.  c) För att delar av deras förstörda tempel är där. 3) Varför är Jerusalem en viktig stad för judar? a) För att delar av deras förstörda tempel är där. Det står även i den judiska bibeln att det är den viktigaste staden. b) n är viktig eftersom Jesus korsfästes och uppstod där. c) Det är ingen viktig stad för 4) Vad heter judendomens gudstjänstlokal och vem leder gudstjänsten? a) Den heter kyrka och det är en rabbin som leder den. b) Det är en rabbin som leder den och byggnaden heter moske. c) Rabbinen leder den och lokalen heter synagoga.  5) Vad heter kristendomens gudstjänstlokal och vem leder gudstjänsten? a) Rabbin som leder den och byggnaden heter moske b) Lokalen heter kyrka och det är en präst som leder den. c) Moske och imam. 6) Vad heter islams gudstjänstlokal och vem leder gudstjänsten? a) Imam och moske. b) Imam och synagoga. c) Moske och rabbin. 7) Vem är Messias som judarna väntar på? a) Det var Mohammad. b) Judar väntar inte på någon Messias. c) Det är den gode fredskungen som Gud en dag ska sända till världen. 8) Vilka är islams levnadsregler? a) De fem grundpelarna är några exempel på deras levnadsregler. Andra är att de inte får äta griskött eller blodmat.   b) Vadå levnadsregler. De har inga. c) Att de ska ha en kippa när de besöker synagogan. 9) Vilka är kristendomens levnadsregler? a) De har inga levnadsregler.  b) De fem grundpelarna. Andra är att de inte får äta griskött eller blodmat. c) De ska tro på en gud, vila på sabbaten, inte äta skaldjur, blodmat eller griskött. De får inte heller blanda köttprodukter med mjölkprodukter. 10) Vilka är likheterna mellan religionerna? a) De har alla en gudstjänstlokal, de tror på en gud, de har heliga skrifter, de har viktiga platser, de har högtider och symboler. Islam och judendomen har även matregler gemensamt. b) Religionerna har bara en massa olikheter inte likheter. c) Deras likheter är att de tror på flera gudar. Ingen har matregler eller heliga byggnader. 11) Vilka är skillnaderna mellan religionerna? a) Deras likheter är även deras olikheter. De har olika symboler, olika gudstjänstlokaler, olika namn på sina heliga skrifter, olika högtider och anledningar till att fira dem. De har olika matregler.   b) Religionerna har bara likheter men inga olikheter. 12) Vad betyder halal? a) Vad som är tillåtet. b) Att man inte får äta det. c) Otillåten mat. 13) Vad betyder "kosher"?  a) Otillåten mat. b) Tillåten mat. 14) Vilka är de centrala tankegångarna för judendomen? a) De har inga centrala tankegångar. b) Tron på en gud. c) Tron på en gud, att följa de tiobudorden. 15) En religiös ritual är något man gör på bestämda tider eller något man gör på ett bestämt sätt. Till exempel är vigsel, gudstjänsten eller konfirmationen olika typer av ritualer. Vad är mer en ritual? a) Bönen att muslimerna vänder sig till Mecka, fastan, dop kosherslakt är bara exempel på ritualer. b) Att dansa runt ett staket. c) Mohammad, Jesus och Mose. 16) Varför kallas dessa religioner för syskonreligionerna? a) De kallas inte för syskonreligionerna det är Elfidan som hittat på det. b) För att alla tror på en gud och för att de har en gemensam stamfader Abraham. c) För att alla har en gudstjänstlokal. 17) Fastan är en av islams fem grundpelare. Vilka är de fyra andra? a) Trosbekännelsen, att inte äta griskött, nattvarden och konfirmationen. b) Trosbekännelsen, att inte äta griskött, bönen, vallfärden och skatten. c) Trosbekännelsen, vallfärden, skatten och bönen.

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?