1) 'Bugün çok yorgundu' cümlesinde kaç hece bulunmaktadır? a) 5 b) 6 c) 7 2) 'Ne yaparsa yapsın ağrısı geçmiyordu' cümlesinde kaç hece vardır? a) 15 b) 14 c) 13 3) Pazardan elma,armut ve mandalina aldı( ) boşluğa hangi noktalama işareti gelmelidir? a) ; b) , c) . 4) Eyvah ( ) kedim hastalanmış cümlesinde boşluğa hangi noktalama işareti gelmelidir? a) ? b) ! c) . 5) Hangi durumlarda nokta işareti kullanılamaz? a) Cümle sonlarında b) Tarih atarken c) Sıralı nesneleri ayırırken 6) Hangi noktalama işaretinden sonra gelen kelimeler büyük harfle başlamaz? a) , b) . c) ? 7) Okul, öğrenci, öğretmen kelimelerinin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) Mektep - Talebe - Tabip b) Mektep - Çalışan - Muallim c) Mektep - Talebe - Muallim 8) Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? a) Harp b) Kavga c) Dostluk 9) Harp kelimesinin zıt anlamlısı nedir? a) Savaş b) Barış c) Dostluk 10) Dünya kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? a) Cihan b) Mars c) Güneş 11) Kuşum maviş sabahın erken saatlerinde cik cik ötmeye başladı. Bu cümlede hangi yazım hatası vardır? a) Kuşum yazarken büyük harf kullanılması b) sabah kelimesinin küçük harfle başlaması c) Maviş isminin küçük harfle başlaması 12) Şiirlerin satırlarına ne ad verilir? a) cümle b) dize c) kıta 13) Ahmet, Ali, İstanbul, Karabaş, Türk Hava Yolları gibi isimler hangi tür isim olarak adlandırılır? a) Özel isim b) Topluluk adı c) Cins isim 14) Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki alamaz? a) Sürü b) Sınıf c) Gökyüzü 15) Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli değildir. a) Düş b) Ekmek c) Dünya 16) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kelimeler zıt anlamıyla eşleştirilerek verilmiştir? a) Beyaz - Ak b) Kalem - Mürekkep c) Üzüntü - Mutluluk 17) Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuzdur? a) Cebimde 10 liram var. b) Ayağa kalkmaya halim yok. c) Yarın arkadaşıma gideceğim. 18) Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumludur? a) Hiç bir yere gitmiyorum b) Pırasa yemeyi sevmiyorum c) Anneme ayıracak vaktim hep var. 19) Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi ünlem cümlesidir. a) Bana biraz borç verir misin b) Defterimi evde unutmuşum c) Yere düşünce ah diye bağırdım 20) Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? a) Akşam maç mı var b) Her sabah süt içerim. c) Pazardan meyve sebze aldım. 21) Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir? a) Sinema b) Ordu c) Renkler 22) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? a) Do-ku-ma b) İn-san-cıl c) Del-i-kan-lı 23) Aşağıdakilerden hangisi tekildir? a) Renkler b) Çiçek c) Ağaçlar 24) Aşağıdakilerden hangisi deyimdir? a) Sakla zamanı gelir zamanı b) Damlaya damlaya göl olur c) Gözden düşmek 25) Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür? a) Karnı zil çalmak b) Bir elin nesi var iki elin sesi var. c) Acısını çıkarmak

Türkçe tekrar 3.sınıf

Tema

Alternativ

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?