1) Vad heter kristendomens heliga bok? a) Bibeln b) Koranen c) Tanakh d) Jesusboken 2) Vilken är judendomens heliga plats? a) Kyrkan b) Synagogan c) Moskén d) Davidsstjärnan 3) I vilken religion firar man påsk och jul? a) Kristendomen b) Islam c) Judendomen d) Buddismen 4) Vilken religion har månskäran och stjärnan som symbol? a) Buddismen b) Kristendomen c) Judendomen d) Islam 5) Vem är grundaren av Islam? a) Moses b) Jesus c) Allah d) Muhammed 6) Vad heter den heliga platsen inom islam? a) Kyrka b) Moské c) Koran d) Synagoga 7) Hur många gudar tror man på inom judendomen? a) Bara en, som kallas Gud b) Bara en, som kallas Allah c) Två d) Fyra 8) Inom vilken religion firar man Eid när fastan är över? a) Kristendom b) Islam c) Judendom d) Hinduism 9) Vad heter den heliga boken inom islam? a) Bibeln b) Moskén c) Koranen d) Tanakh 10) Vem grundade kristendomen? a) Muhammed b) Jesus c) Moses d) Adam och Eva 11) Vad heter Judendomens heliga bok? a) Bibeln b) Rabbinen c) Synagogan d) Tanakh 12) Vad kallas kristendomens heliga ledare, som jobbar i kyrkan? a) Rabbin b) Imam c) Präst d) Gudstjänare 13) Vem grundade judendomen? a) Allah b) Rabbinen c) Moses d) Muhammed 14) Inom vilken religion firar man Chanukka och Rosh Hashana? a) Buddismen b) Judendomen c) Kristendomen d) Islam 15) Vilken religion har korset som symbol? a) Judendom b) Islam c) Hinduism d) Kristendom 16) Vad kallas Islams heliga ledare, som jobbar i moskén? a) Präst b) Eid c) Imam d) Muhammed 17) Vad kallas gud inom islam? a) Muhammed b) Allah c) Imam d) Eid al-Fitr 18) Vad kallas judendomens heliga ledare, som arbetar i synagogan? a) Rabbin b) Imam c) Tanakh d) Moses 19) Vad heter den här symbolen som är vanlig i Judendomen? a) Mosesstjärnan b) Dubbelstjärnan c) Davidsstjärnan d) Judestjärnan 20) Åt vilket håll ska man vända sig när man ber inom islam? a) Norr b) Mot Mekka, en helig stad c) Söder d) Det spelar ingen roll

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?