Bodypercussion - Att använda kroppen som slagverksinstrument. T.ex. stampa, klappa, knäppa., Puls - Slag, t.ex. klick eller annat ljud, som kommer med jämna mellanrum., Takt - När pulsen delas in i lika stora bitar (då kan man räkna till!)., Melodi - Flera toner som spelas efter varandra, en i taget., Ackord - Toner som spelas samtidigt, ofta minst tre stycken., Metronom - Apparat som håller pulsen, ofta med ett klickande ljud., Refräng - Del i en sång som återkommer flera gånger. Oftast den man lättast kommer ihåg., Tempo - Hur fort eller långsamt musiken går.,

Musikbegrepp 1

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?