Skapa bättre lektioner snabbare
1) 4a + 3a = ? a) 8a - 7b b) a c) 0 d) 7a 2) 8a - 2a = ? a) 8a - 7b b) a c) 0 d) 6a 3) 7a + a = ? a) 6a b) 8a c) 6a + 7b d) a 4) 2a - 4a = ? a) 6a b) -2a c) 6a + 7b d) a 5) 4a + 2a - 3a = ? a) 3a b) 2a c) -2a d) 6a 6) 8a - 2a + 4a = ? a) 10a b) 2a c) -2a d) 6a 7) 6a - 4a = ? a) 6a + 7b b) 7a c) 2a d) 10a 8) -3b + 4b = ? a) 6a + 7b b) 7a c) b d) 10a 9) 10a - 7a - 3a = ? a) 6a + 7b b) 7a c) 0 d) 10a 10) 2a + 4a + 4b + 3b = ? a) 6a + 7b b) 7a + 6b c) a + 6b d) b 11) 3a + 2b - 2a + 4b = ? a) a + 6b b) 7a c) 6a + 7b d) b 12) 3a - 4b + 5a - 3b = ? a) -2a b) 10a c) 8a - 7b d) a + 6b 13) 5a - 3b + 3b - 4a = ? a) -2a b) 10a c) a d) a + 6b

Algebra - simple addition and subtraction

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva