1) Hur många minuter går det på en timme? 2) Vad är ett verb?⭐ 3) Olle är 149 cm lång. Hans pappa är 40 cm längre. Hur lång är pappan? 4) Fortsätt talföljden 4 , 8 , 12 , ___ , ___ , ___⭐ 5) Vilken är den andra planeten räknat från solen? 6) Vad heter världens största världsdel? 7) En penna var från början 15 cm. lång. Hur lång är pennan när du vässat bort 6 cm?⭐ 8) Byt plats på hundratalssiffran och tiotalssiffran i talet 3476. Vad blir det nya talet? 9) En kanelbulle kostar 15 kr/st. Hur många kan du köpa om du har 50 kr?⭐ 10) Nämn 3 saker som flyter 11) Vilken är den sjunde månaden? 12) Vad är den analoga klockan 15.45? 13) Vad kallas svaret i multiplikation?⭐ 14) Vilka är de fyra väderstrecken?⭐ 15) Vad heter veckans dagar på engelska? Nämn minst 3. 16) Vilken ordklass tillhör ordet grön? 17) Hur många planeter har vi i solsystemet?⭐ 18) Vad är en synonym? 19) Nämn två orsaker till att människor flyttar⭐ 20) Vilket är det högsta tal du kan bilda med siffrorna 1 , 7 , 0 , 8 ? 21) Vad heter den galax som vårt solsystem befinner sig i? 22) I vilken världsdel rinner floden Nilen?⭐ 23) Ge ett exempel på en instruerande text 24) Vilka delar består en berättande text av? Nämn minst 3 25) I vilken form är vatten när det fryst till is?⭐ 26) Vad heter världens högsta berg?⭐ 27) Nämn 4 färger på engelska 28) Vad kallas personen som ritar bilderna i böcker? 29) i vilken världsdel ligger Sverige?⭐ 30) Nämn tre husdjur på engelska⭐ 31) Hur många timmar är det på ett dygn? 32) I en låda finns 3 bollar. Hur många bollar finns det i 6 lådor? 33) Dela upp talet i talsorter: 5093 34) du behöver 8 ljus till en tårta. Hur många ljus behöver du till 3 tårtor?⭐ 35) Anna har 42 godisar. Hon ger bort 39 stycken. Hur många har hon kvar? 36) Nämn 3 tvåsiffriga tal som är udda 37) Vad heter våra 4 årstider? 38) Vad uppfann Alfred Nobel?⭐ 39) Nämn 3 skrivregler 40) Vad betyder ordet avdunsta?⭐ 41) Nämn 4 konsonanter⭐ 42) Hur säger man "Hur gammal är du" på engelska? 43) Vad heter Sveriges statsminister? 44) Förklara kommutativa lagen⭐ 45) Nämn 4 vokaler⭐ 46) Nämn tre saker som är viktiga att ha med på en affisch 47) Förklara prioriteringsregeln 48) Nämn en bok som Astrid Lindgren har skrivit 49) Vilket bråk visar bilden? 50) Camilla har 52 riddare och Otto har 25. Hur många riddarfigurer har de sammanlagt?⭐

Pling-Plong åk 3 skolstart

Tema

Alternativ

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?