1) ''Zamanında değerini bilmediğimiz şeyler zor zamanlarda kıymetlinir.'' anlamına gelen atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir? a) Acele işe şeytan karışır. b) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. c) Sabrın sonu selamettir. d) Abanın kadri yağmurda bilinir. 2) Umduğunu ele geçirememek anlamına gelen deyimimiz aşağıdakilerden hangisidir? a) Lafa boğmak b) Ateş püskürmek c) Avucunu yalamak d) Atıp tutmak 3) Kötü durumlar karşısında umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz anlamına gelen atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir? a) Gün doğmadan neler doğar. b) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. c) İki karpuz bir koltuğa sığmaz d)  Üzüm üzüme baka baka kararır. 4) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır? a) Ağacı kurt öldürür, insanı dert. b) Kara haber tez duyulur c) Ayak uydurmak d) Hamama giden terler. 5) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir anlam taşımaktadır? a) Topalla gezen aksamayı öğrenir. b) Ne ekersen onu biçersin. c) Körle yatan şaşı kalkar. d) Üzüm üzüme baka baka kararır.

DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?