Intro - Inledningen på låten, oftast instrumental och ganska kort., Vers - Förekommer flera gånger i låten, samma melodi men olika text som berättar handlingen i låten., Refräng - Återkommer flera gånger, samma melodi och text. Oftast den del man kommer ihåg och gärna sjunger med i.  , Stick - Bidrar med något nytt i låten och kommer bara en gång. (Kallas "bridge" på engelska), Brygga - Kort del mellan vers och refräng. Fungerar som uppbyggnad till refrängen och kallas därför "pre-chorus" på engelska., Solo - Kommer ofta i samband med eller istället för sticket, oftast instrumentalt., Outro - Avslutande del på låten., Mellanspel - Kort del, ofta mellan refräng och nästa vers. Ofta samma eller liknande som introt., Hook - En detalj som gör att man känner igen och kommer ihåg låten. Kan finnas i alla delar av låten., Fade out - En variant på outro där musiken tonas ut i slutet.,

Formdelar i en pop/rocklåt

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?