Intro - Den inledande delen i låten, kommer oftast innan sångmelodin börjar., Melodi - Upp och nedgång av toner som man sen sätter en text till., Rytm - Hur snabba eller långsamma ljuden är, Refräng - Delen som kommer flera gånger i en låt, som de flesta sjunger med i., Genre - Kategoriserar och beskriver en musikstil., Band - När det är flera medlemmar i musikgruppen, Artist - En ensam person som framför musik, Tempo - Hur snabb eller långsam låten är, Vers - Inleder låten med första sång/rap-delen kommer oftast igen med annan text efter refrängen., Dynamik - Beskriver hur ljudvolymen förändras i en låt. Låten kan växa och bli mindre., Karaktär - Beskrivande ord som passar musiken du hör, Hook - Ett ljud som kommer flera gånger i en låt, som fångar dig som lyssnare., A capella - Sång utan någon musik, Ackord - Tre eller fler olika toner som klingar tillsammans samtidigt.,

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?