1) Vad heter noten? a) Halvnot b) Åttondelsnot c) Fjärdedelsnot d) Helnot 2) Vad heter noten? a) Helnot b) Halvnot c) Fjärdedelsnot d) Åttondelsnot 3) Vad heter noterna? a) Fjärdedelsnoter b) Helnoter c) Åttondelsnoter d) Halvnoter 4) Vad heter noten? a) Helnot b) Halvnot c) Åttondelsnot d) Fjärdedelsnot 5) Vad heter pausen? a) Helpaus b) Åttondelspaus c) Halvpaus d) Fjärdedelspaus

Tema

Alternativ

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?