walking - gående, forest - skog, knocked - knackade, bowls - skålar, table - bord, porridge - gröt, chair - stol, broke - sönder, it is al gone - allt är bort, she is still there - hon är fortfarande där, downstairs - nere, woke up - vaknade,

Goldilocks and the three bears

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?