สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น

เพชฌฆาต

ลองทำเติมคำให้สมบูรณ์โดยเลือกตัวอักษรที่ถูกต้อง


ตัวอย่าง

คิดเลขให้เร็ว
คิดเลขให้เร็ว
โดย
เพชฌฆาต
อย่าตายนะ
อย่าตายนะ
โดย
เพชฌฆาต
ดาราศาสตร์
ดาราศาสตร์
โดย
เพชฌฆาต
harry potter
harry potter
โดย
เพชฌฆาต
ie  üe  er
ie üe er
โดย
เพชฌฆาต
Things in the house
Things in the house
โดย
เพชฌฆาต
Transport
Transport
โดย
เพชฌฆาต
 Uncountable nouns
Uncountable nouns
โดย
เพชฌฆาต
الميزان الصرفي
الميزان الصرفي
โดย
เพชฌฆาต

ค้นหาเกี่ยวกับแม่แบบอื่น ๆ