ชุมชน

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

Christmas Fun Phonics Wheel
Christmas Fun Phonics Wheel
โดย
ล้อสุ่ม
Counting
Counting
โดย
หาคู่
UNIT Hear/Name/Spell BOOM (1 Syllable Words)
UNIT Hear/Name/Spell BOOM (1 Syllable Words)
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Numbers
Numbers
โดย
แบบทดสอบ
Halloween Memory
Halloween Memory
โดย
คู่ที่ตรงกัน
Rhyming Barton Level 1
Rhyming Barton Level 1
โดย
แบบทดสอบ
First Sound Match Up
First Sound Match Up
โดย
จับคู่
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
โดย
ล้อสุ่ม
Fun Phonics Short Vowels
Fun Phonics Short Vowels
โดย
ล้อสุ่ม
Fun Phonics Flash Cards a to z
Fun Phonics Flash Cards a to z
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Subtraction with 10 Frames
Subtraction with 10 Frames
โดย
หาคู่
5's Multiplication
5's Multiplication
โดย
เปิดกล่อง
3.11 Kind Old Units
3.11 Kind Old Units
โดย
หาคู่
Barton 5.6 Change Y to I Quiz
Barton 5.6 Change Y to I Quiz
แบบทดสอบ
Match the Array by Columns
Match the Array by Columns
โดย
หาคู่
L-16
L-16
โดย
หาคู่
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair
คู่ที่ตรงกัน
 EE and EA  Vowels Team
EE and EA Vowels Team
โดย
แบบทดสอบ
3_Math_Division Matching
3_Math_Division Matching
โดย
หาคู่
Find the Digraph (Wilson 1.3)
Find the Digraph (Wilson 1.3)
โดย
เกมตอบคำถาม
r-controlled sentence fill-in review
r-controlled sentence fill-in review
โดย
คำที่ขาดหายไป
in, on, under, next to
in, on, under, next to
โดย
แบบทดสอบ
States of Matter Labeled Diagram (4th-5th Grade Science)
States of Matter Labeled Diagram (4th-5th Grade Science)
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Barton 8.1-8.4 - Match Up 1
Barton 8.1-8.4 - Match Up 1
โดย
จับคู่
Context Clues
Context Clues
โดย
แบบทดสอบ
Irregular Past Tense Verbs
Irregular Past Tense Verbs
โดย
ค้นหาคำ
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม