ชุมชน

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

St. Patrick's Day Word Search
St. Patrick's Day Word Search
โดย
คู่ที่ตรงกัน
Touch Point Subtraction Basic
Touch Point Subtraction Basic
โดย
แบบทดสอบ
Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
โดย
คำที่ขาดหายไป
Fundations Unit 1 Week 12
Fundations Unit 1 Week 12
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Subtraction Up to 5
Subtraction Up to 5
โดย
พลิกไทล์
long and and long e vowel team review (ai, ay, ee, ea)
long and and long e vowel team review (ai, ay, ee, ea)
โดย
คำที่ขาดหายไป
Odd One Out (A Rhyming Game)
Odd One Out (A Rhyming Game)
โดย
แบบทดสอบ
4.13 Vowel Teams
4.13 Vowel Teams
แบบทดสอบ
Teen Numbers
Teen Numbers
โดย
เกมตอบคำถาม
For Anna: Regular and Irregular Past Tense Verbs
For Anna: Regular and Irregular Past Tense Verbs
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Valentine's Day Idioms Quiz
Valentine's Day Idioms Quiz
โดย
แบบทดสอบ
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
โดย
เปิดกล่อง
Nonsense Syllable Sort
Nonsense Syllable Sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
โดย
คำที่ขาดหายไป
Sequencing Session 22
Sequencing Session 22
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
FIS Lesson 5 Memory Game (sound symbol)
FIS Lesson 5 Memory Game (sound symbol)
โดย
คู่ที่ตรงกัน
Feelings
Feelings
โดย
แบบทดสอบ
6.6b  Drop e or doubling rule words
6.6b Drop e or doubling rule words
โดย
แบบทดสอบ
numeros de 1 al 99
numeros de 1 al 99
โดย
เกมตอบคำถาม
T, F, and B
T, F, and B
โดย
ล้อสุ่ม
Vowel Sort
Vowel Sort
โดย
การเรียงลำดับกลุ่ม
Barton 4.11 Confident Rule
Barton 4.11 Confident Rule
โดย
แบบทดสอบ
Establishing Emotional Knowledge
Establishing Emotional Knowledge
โดย
จับคู่
ULS February 2022 (Middle)
ULS February 2022 (Middle)
โดย
จับคู่
Barton 4.2
Barton 4.2
โดย
จับคู่
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม