ชุมชน

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

Level K - Unit 3 - CVC Words
Level K - Unit 3 - CVC Words
โดย
ไพ่แบบสุ่ม
Digraphs Set 2
Digraphs Set 2
โดย
จับคู่
3-Digit Expanded Form
3-Digit Expanded Form
โดย
หาคู่
Addition up to 5
Addition up to 5
โดย
เปิดกล่อง
Fractions on a Numberline
Fractions on a Numberline
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Making Inferences with Pictures
Making Inferences with Pictures
โดย
เปิดกล่อง
Digraphs Set 1
Digraphs Set 1
โดย
จับคู่
Fun Phonics Digraphs
Fun Phonics Digraphs
โดย
ล้อสุ่ม
CVC words spinning wheel- tap and write
CVC words spinning wheel- tap and write
โดย
ล้อสุ่ม
Spin a CVC Word Part 2
Spin a CVC Word Part 2
โดย
ล้อสุ่ม
Valentine  Day Fun Phonics Wheel
Valentine Day Fun Phonics Wheel
โดย
ล้อสุ่ม
First Sound Match Up
First Sound Match Up
โดย
จับคู่
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
โดย
ล้อสุ่ม
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair
คู่ที่ตรงกัน
Identifying Numbers 0-9
Identifying Numbers 0-9
โดย
หาคู่
L-65
L-65
โดย
จับคู่
verb patterns (infinitive x gerund)
verb patterns (infinitive x gerund)
โดย
แบบทดสอบ
Multisyllabic Words with Suffixes
Multisyllabic Words with Suffixes
โดย
คู่ที่ตรงกัน
Telling Time - Is it AM or PM?
Telling Time - Is it AM or PM?
โดย
แบบทดสอบ
Complete the sentence Set 1
Complete the sentence Set 1
โดย
เติมประโยคให้สมบูรณ์
Spin a CVC Word-Tap and Write.
Spin a CVC Word-Tap and Write.
โดย
ล้อสุ่ม
Sort Short or Long Vowel Sound?
Sort Short or Long Vowel Sound?
โดย
จัดประเภท
Articles: a/an, the, '-'
Articles: a/an, the, '-'
โดย
แบบทดสอบ
Present Continuous (Matching)
Present Continuous (Matching)
โดย
แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม