สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

1 i 2razr pririda i druśtvo

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ '1 i 2razr pririda i druśtvo'

I Wonder 1, Food (rozszerzone)
I Wonder 1, Food (rozszerzone) หาคู่
โดย
Živa i neživa priroda
Živa i neživa priroda จริงหรือเท็จ
โดย
Biljke i životinje u proljeće (1.r)
Biljke i životinje u proljeće (1.r) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Čistoća i zdravlje
Čistoća i zdravlje แบบทดสอบ
โดย
Rodoslovno stablo
Rodoslovno stablo แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 แบบทดสอบ
โดย
ธาตุหมู่ I
ธาตุหมู่ I ตีตัวตุ่น
โดย
Aslan I
Aslan I ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE แบบทดสอบ
โดย
Ljudi i proljeće ( 1 r.)
Ljudi i proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.)
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Game Who Im I.
Game Who Im I. เกมตอบคำถาม
โดย
Quiz: I 5 SENSI
Quiz: I 5 SENSI แบบทดสอบ
โดย
Toys
Toys การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
What do I have
What do I have เกมตอบคำถาม
โดย
What Fruit am I ?
What Fruit am I ? ค้นหาคำ
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 แบบทดสอบ
โดย
Long I sound
Long I sound การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Snalazimo se u vremenu
Snalazimo se u vremenu แบบทดสอบ
โดย
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Dijelovi tijela 1. razred
Dijelovi tijela 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Means of transport
Means of transport การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Dijelovi tijela
Dijelovi tijela แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
LOGOPEDYCZNA RULETKA - GŁOSKA [SZ]
LOGOPEDYCZNA RULETKA - GŁOSKA [SZ] ล้อสุ่ม
โดย
Godišnja doba
Godišnja doba จัดประเภท
โดย
ČLANOVI OBITELJI
ČLANOVI OBITELJI แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
1. razred - Dom - memory
1. razred - Dom - memory คู่ที่ตรงกัน
โดย
Mnożenie i dzielenie przez 4
Mnożenie i dzielenie przez 4 ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
Niječnica NE i riječca LI
Niječnica NE i riječca LI แบบทดสอบ
โดย
A E I O U
A E I O U ตีตัวตุ่น
โดย
Dom i prostorije u domu
Dom i prostorije u domu แบบทดสอบ
โดย
Test 3 English P.4 I can
Test 3 English P.4 I can คำที่ขาดหายไป
โดย
Godišnja doba i obilježja proljeća
Godišnja doba i obilježja proljeća ค้นหาคำ
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 จริงหรือเท็จ
โดย
Biljke i životinje
Biljke i životinje การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Ponavljanje za ispit znanja: Zbrajanje i oduzimanje do 100; Kune i lipe
Ponavljanje za ispit znanja: Zbrajanje i oduzimanje do 100; Kune i lipe เปิดกล่อง
โดย
I can walk / I can swim Tiger 1 Unit 5
I can walk / I can swim Tiger 1 Unit 5 จับคู่
โดย
I can  I can`t
I can I can`t ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 คำไขว้
โดย
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred ล้อสุ่ม
โดย
Množenje broja 5 i dijeljenje brojem 5
Množenje broja 5 i dijeljenje brojem 5 ล้อสุ่ม
โดย
Skracanie i rozszerzanie ułamków. Liczby mieszane.
Skracanie i rozszerzanie ułamków. Liczby mieszane. ล้อสุ่ม
โดย
NUMERE PARE
NUMERE PARE ตีตัวตุ่น
โดย
What am I? Did you remember them?
What am I? Did you remember them? คำสลับอักษร
โดย
Biljke i životinje - travnjak, šuma, more
Biljke i životinje - travnjak, šuma, more แบบทดสอบ
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 แบบทดสอบ
โดย
Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r)
Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r) แบบทดสอบ
โดย
Zbrajanje 10+6, oduzimanje 13-3
Zbrajanje 10+6, oduzimanje 13-3 จริงหรือเท็จ
โดย
Tjelesni online :)
Tjelesni online :) ล้อสุ่ม
โดย
Gimnastyka buzi i języka z Biedronką
Gimnastyka buzi i języka z Biedronką ล้อสุ่ม
โดย
PID - Sat/ura, mjesec i godina - Bojan Iličić
PID - Sat/ura, mjesec i godina - Bojan Iličić แบบทดสอบ
โดย
Match Family members who am I ?
Match Family members who am I ? แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Prehrana i zdravlje ( 2. r )
Prehrana i zdravlje ( 2. r ) แบบทดสอบ
I Wonder 1.5 - Other food
I Wonder 1.5 - Other food จับคู่
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 คู่ที่ตรงกัน
โดย
toys
toys ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Toys
Toys ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง
โดย
Grupirajte ribe
Grupirajte ribe การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Tiger 1 - Unit 5 - The Sore Paw (I)
Tiger 1 - Unit 5 - The Sore Paw (I) จับคู่
โดย
Tjelesni na daljinu :)
Tjelesni na daljinu :) พลิกไทล์
โดย